Cuypersgenootschap wil Noordoostpolder helpen bij bewaren kerken

24 maart 2023

Ansicht 1966

Het Cuypersgenootschap wil de gemeente Noordoostpolder helpen om weinig of niet gebruikte kerkgebouwen in de gemeente veilig te stellen voor de toekomst. Volgens ons zijn de hoeveelheid en de gaafheid van de naoorlogse kerken in de Noordoostpolder landelijk gezien uniek en is er daarom alle reden om zuinig te zijn op dit erfgoed. Het Cuypersgenootschap reageerde met de brief op de Kerkenvisie die onlangs in opdracht van de gemeente is opgesteld. De opstellers van die visie adviseren om meer kerkgebouwen in Emmeloord en de dorpen een monumentale status te geven. Zo kan worden voorkomen dat ze allemaal verbouwd worden tot woning, hun beschermde status verliezen en in de toekomst mogelijk zelfs gesloopt worden. Volgens ons beschikt de gemeente Noordoostpolder over veel belangrijke kerkgebouwen. Het zijn veelal gebouwen uit de periode van de wederopbouw, de pioniersjaren na de inpoldering. Veel bekende architecten werden aangetrokken om de kerken in het gebied vorm te geven. Alle voor de tijd kenmerkende stijlen en stromingen zijn op hoog niveau aanwezig.