Deel woningbouw Griffensteijn gered

3 juni 2020

onbekend

Het Cuypersgenootschap, Bond Heemschut en diverse bewoners hebben zich sinds eind 2017 ernstig zorgen gemaakt over de toekomst van de woningen aan de Cornelis Schellingerlaan 25-79 en 62-108bis, Jacoba van Beierenlaan 2-36bis en de Ridderschapslaan 1-43 en 2-56 te Zeist. Deze panden, reeds in 1988 officieel aangewezen tot gemeentelijk monument, dreigden door woningbouwcorporatie Woongoed te worden vervangen door nieuwbouw. De woningen zijn typische voorbeelden van naoorlogs erfgoed. Het betreft zogenaamde On Site huizen en Aireywoningen. De Aireywoningen, gebouwd volgens een Engels bouwsysteem, bezitten een dragende staalconstructie die het mogelijk maakte om in korte tijd een groot aantal woningen te bouwen. Na de oorlog werd hiermee de woningnood bestreden. De On Site huizen, de witte woningen met rode daken aan de Cornelis Schellingerlaan, zijn gebouwd met wanden van stampbeton zonder staalconstructie. Ze hebben hoge trapportalen met opgaande raampartijen met karakteristieke horizontale en verticale accenten en zijn door dit uitzonderlijke ontwerp ook landelijk gezien uiterst zeldzaam. Deze woningen zijn ontworpen door de gerenommeerde architect Jan Wils (1891-1972).

In haar vergadering van 10 juli 2018 nam het College van Burgemeester en Wethouders van Zeist op verzoek van de eigenaar het besluit om de panden af te voeren van de gemeentelijke monumentenlijst om sloop mogelijk te maken. Tegen dit besluit tekenden Heemschut en het Cuypersgenootschap beroep aan. Op 12 juli 2019 is dit beroep tijdens een zitting van de rechtbank Midden-Nederland behandeld. De rechtbank drong er toen op aan dat de betrokken partijen met elkaar in overleg zouden gaan om de mogelijkheid van een compromis te onderzoeken. In de afgelopen maanden vonden er meerdere besprekingen plaats tussen Woongoed en de erfgoedorganisaties. Het is uiteindelijk gelukt om een werkbaar compromis te vinden, dat er uit bestaat dat alle On Site woningen en drie blokjes Aireywoningen behouden blijven, die een duidelijk en stedenbouwkundig logisch geheel vormen en zo een goed beeld geven van de oorspronkelijke wijk. De overige Aireywoningen aan de Ridderschapslaan en de Jacoba van Beierenlaan kunnen dan gesloopt worden om ruimte te maken voor nieuwbouw, binnen de kaders die eerder door de monumentencommissie zijn opgesteld. De erfgoedorganisaties blijven betrokken bij de verdere uitwerking van de plannen.