Erfgoedverenigingen willen sloop van hoofdgebouw Roer College Schöndeln voorkomen

11 januari 2024

Foto Jan-Paul Kuit

De Roermondse Stichting Ruimte en het Cuypersgenootschap willen het hoofdgebouw van Roer College Schöndeln, een gemeentelijke monument, behoeden voor sloop. Het schoolbestuur heeft samen met de gemeente en overkoepelende stichting SOML een ontwerp laten maken voor de sloop van het huidige gebouw en de nieuwbouw, maar heeft onvoldoende rekening gehouden met monumentale waarden. Sloop is volgens het schoolbestuur nodig omdat het pand ernstig verouderd is, renoveren te duur is en het huidige gebouw bovendien niet past in de onderwijsvisie.

Het Cuypersgenootschap wil sloop voorkomen. Het hoofdgebouw werd in 1962 gebouwd en is volgens ons een belangrijk voorbeeld van Wederopbouwerfgoed. Wij wijzen op een bouwhistorisch rapport dat in 2019 is opgesteld. Daarin worden alle monumentale waarden van het gebouw genoemd. Dat zijn er heel veel, zoals vloeren, ornamenten, trappen en de balustrade bij de overloop. Er hebben destijds allerlei kunstenaars uit de regio bijdragen aan het bouwwerk geleverd. Dat mag absoluut niet verloren gaan. Er zijn genoeg manieren om het gebouw te hergebruiken