Gemeente Neder-Betuwe negeert uitspraak rechter

8 november 2021

fotograaf onbekend

De rechtbank Gelderland heeft op 2 juni 2021 uitspraak gedaan waarbij burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe worden opgedragen om binnen twee weken te nemen over ons bezwaar om niet de binnenzijde van de Hervormde Kerk te Ochten aan te wijzen als gemeentelijk monument. Op het bezwaar heeft het college geen besluit op bezwaar genomen en daarom heeft het Cuypersgenootschap beroep aangetekend bij de rechtbank Gelderland omdat de gemeente niet op tijd heeft beslist op het bezwaar. De rechtbank heeft bepaald dat het college aan onze stichting een dwangsom moet betalen van € 100,– voor elke dag waarmee het college de hiervoor genoemde termijn overschrijdt, met een maximum van € 15.000.

Met ingang van 17 juni 2021 hebben wij het college van burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe verbeurd verklaard waarbij € 100,– per dag wordt ingevorderd indien er nog geen besluit op bezwaar bekend is gemaakt. Tot op de dag van vandaag heeft het college niets van zich laten horen en dus geen besluit op bezwaar genomen. Wij zijn van mening dat het college zich moet houden aan de uitspraak van de rechtbank. We hebben geen berichten ontvangen dat het college tegen de uitspraak van de rechtbank verzet heeft aangetekend. Op 13 november 2021 eindigt de maximale termijn dat het college € 100,– dwangsom per dag aan ons dient uit te keren. Het maximum van € 15.000,– is dan bereikt. Via een incassobureau zullen we na die datum het maximale bedrag incasseren. We hopen dat het niet zo ver zal komen.

Laatste nieuws: bij brief van 15 oktober 2021 heeft het college ons bericht dat ook het interieur als gemeentelijk monument is aangewezen en de dwangsom wordt toegekend.