Gemeente Utrecht wil jonge monumenten aanwijzen

28 november 2023

Universiteit van Utrecht

De gemeente Utrecht heeft het voornemen om 38 nieuwe monumenten aan te wijzen. Het betreft bijzondere gebouwen, complexen en objecten die gebouwd zijn tussen 1970 en 2008, waaronder wooncomplexen, kantoorgebouwen, gebedshuizen, bruggen en een stationsgebouw. Utrecht sluit daarbij aan bij het landelijke programma Post ’65, waarbij het erfgoed uit de periode van 1965 tot 1990 in kaart wordt gebracht.

Kenmerkend voor deze periode is de stadsvernieuwing, waarbij veel aandacht was voor het herstel van de verwaarloosde binnenstad en de oude stadswijken. Utrecht breidt de selectie bovendien uit naar de periode tussen 1990 en 2008, waarin iconische architectuur hoog in het vaandel stond. Zo komen meerdere gebouwen op het Utrecht Science Park, die internationaal bekend staan om hun uitgesproken architectuur, in aanmerking voor een monumentenstatus. Deze nieuwe beleidsontwikkeling komt mede voort uit de actie van het Cuypersgenootschap om de ingang van het Universiteitsmuseum te beschermen. Met het voornemen van het college om monumenten aan te wijzen, geldt een voorbescherming voor de geselecteerde gebouwen, complexen en objecten. Het definitieve besluit tot aanwijzing van de gemeentelijke monumentenstatus vindt binnen 26 weken plaats