Gemeente Veenendaal wijst Kerkewijk 44 t/m 54 als gemeentelijk monument

8 november 2021

In 2008 heeft het voormalige college besloten om de panden op de Kerkewijk 44 en 46 aan te wijzen als gemeentelijk monument. De procedure hiervoor is destijds opgestart en het voornemen om de panden aan te wijzen is verstuurd naar de toenmalige eigenaren van deze panden. Vanaf dat moment zijn deze panden voorbeschermd en worden ze behandeld als zijnde gemeentelijk monument.

In 2009 is het besluit voor definitieve aanwijzing aangehouden, omdat bleek dat ook de poort op het perceel nr. 48 bij deze aanwijzing moest worden betrokken, maar deze niet in de voorbescherming was meegenomen. Op 15 juni 2009 is besloten de procedure hiervoor alsnog op te starten en het besluit tot aanwijzing Kerkewijk 44 en 46 aan te houden, zodat de panden Kerkewijk 44 t/m 48 tegelijkertijd konden worden aangewezen. Dat is echter nooit gebeurd. Het Cuypersgenootschap heeft Veenendaal gewezen op het feit dat de procedure nooit is afgerond. Na dit verzoek is het dossier heropend en is een nieuwe procedure opgestart om deze panden alsnog aan te wijzen.

Uit de oude redengevende beschrijving van Kerkewijk 44 en 46 uit 2008 blijkt dat niet alleen de poort behorend bij Kerkewijk 48 had moeten worden meegenomen in de procedure, maar het gehele blok woningen voor wat betreft de hoofdvorm, kapvorm en dakbedekking. Om die reden zijn Kerkewijk 48 t/m 54 nu meegenomen in de procedure, met daarbij de beperking dat voor de panden Kerkewijk 48 t/m 54 de bescherming uitsluitend betrekking heeft op alles wat zichtbaar is aan de voorzijde.