Gemertse kerken zijn historisch waardevol, maar komen toch niét op de monumentenlijst

28 november 2023

Reliwiki

De katholieke Christoffelkerk in Elsendorp (Herman Reuser, 1960) en Gerardus Majellakerk in De Rips (Jan de Jong, 1959) komen niet op de gemeentelijke monumentenlijst. Het Cuypersgenootschap heeft bij de gemeentelijke bezwarencommissie bezwaar gemaakt tegen dit besluit. Eerder al haalde een verzoek om de Gemertse Gerarduskerk tot monument uit te roepen het niet – tegen dit besluit is beroep aangetekend. De gemeente is van mening dat een monumentenstatus de herbestemming door woningstichting Goed Wonen zou belemmeren. De kerk van Elsendorp zal door woningstichting Goed Wonen tot appartementencomplex verbouwd worden.