Gennep krijgt er vijf monumenten bij

11 januari 2024

Fotograaf onbekend (Wikipedia)

Het postkantoor, de Dionysiuskerk in Heien en drie woonhuizen in Gennep worden gemeentelijk monument op verzoek van het Cuypersgenootschap. Vier van de vijf eigenaren hebben echter een zienswijze ingediend tegen dit besluit. Eind 2023 was de laatste gelegenheid om deze gebouwen aan te wijzen omdat per 1 januari 2024 de eigenaren akkoord moeten gaan met een aanwijzing. De ervaring leert dat dit veelal niet het geval is en aanwijzing daarom in veel gevallen achterwege blijft. Dit probleem helaas een landelijke trend bij kleine gemeenten die de effectiviteit van het monumentenbeleid ernstig belemmert.