Goddelijke Verlosserkerk aan de Pier Panderstraat te Drachten moet monument blijven

30 maart 2023

Flickr

Het Cuypersgenootschap heeft met grote bezorgdheid kennisgenomen van het voornemen om de Goddelijke Verlosserkerk aan de Pier Panderstraat te Drachten te slopen voor de bouw van een nieuwe kleinere kerk met woningbouw. De kerk, gebouwd in de jaren 1962-1963 naar ontwerp van architect C.H. Bekink, is aangewezen als gemeentelijk monument en dient dan ook voor de toekomst behouden te blijven. De Goddelijke Verlosserkerk is een zeer fraai voorbeeld van kerkbouw uit de wederopbouwperiode. Het kerkgebouw valt op door haar verzorgde modernistische architectuur en heeft ook de sculpturale kwaliteiten die zo kenmerkend zijn voor het werk van architect Bekink. Tevens is bij de bouw op zeer hoogwaardige wijze gebouwgebonden kunst in de architectuur opgenomen. Het kerkgebouw heeft voor Drachten en de provincie Friesland een evidente architectuur- en cultuurhistorische betekenis en heeft grote zeldzaamheidswaarde. Meerdere belangrijke werken van architect Bekink zijn reeds gesloopt. In Friesland is bovendien het aantal hoogwaardige wederopbouwkerken voor de katholieke eredienst zeer beperkt. Wij roepen de gemeente dan ook op om niet in te stemmen met sloop en de monumentenstatus voor het gebouw te handhaven. Wel is het uiteraard van belang om als gemeente serieus met de eigenaar in gesprek te gaan over een aanpak van de bestaande problemen. In veel gevallen wordt behoud gestimuleerd met lokale, provinciale of landelijke subsidies. Daarbij constateren wij dat juist wederopbouwkerken als deze – met hun vaak eenvoudige plattegronden – goed aan te passen zijn aan een nieuw gebruik.