Gorinchem start na lang aandringen eigen monumentenbeleid

9 juni 2021

Fotograaf niet vermeld

Na een aantal keren bij meer fracties te hebben aangedrongen is de gemeente Gorinchem begonnen met de uitvoering van een eigen monumentenbeleid. Een aantal jaar geleden is een inventarisatie gemaakt van waardevolle panden en objecten in Gorinchem. Deze zijn op een lijst geplaatst. Het gemeentebestuur wil nu deze panden en objecten aanwijzen als gemeentelijk monument en beeldbepalend pand met een  collectief aanwijzingstraject.

Als eerste stap is het overzicht van panden en objecten met een cultuurhistorische waarde voorgelegd aan de onafhankelijke Erfgoedcommissie (EGC). De EGC heeft positief hierover geadviseerd. Dit advies heeft het college overgenomen.

Vanaf maandag 10 mei is het ontwerpbesluit aan de eigenaren en zakelijk gerechtigden van de aan te wijzen panden en objecten toegestuurd. Hierin is het voornemen om panden aan te wijzen tot gemeentelijk monument of beeldbepalend pand opgenomen met een redengevende omschrijving, opgesteld door een bouwhistoricus en/of erfgoedspecialist. Verder is in het ontwerpbesluit een voorbescherming voor de aan te wijzen gemeentelijke monumenten opgenomen.