Groningen redt strokartonfabriek De Halm in Hoogkerk van slopershamer

24 augustus 2023

Joris van Weel

Strokartonfabriek De Halm in Hoogkerk gaat niet tegen de vlakte. De gemeente Groningen wil het aanzicht en delen van het historische complex redden. De gemeente Groningen verzoekt de provincie geen sloopvergunning af te geven. Na rijp beraad wordt het gebouw cultuurhistorisch en maatschappelijk als te belangrijk bestempeld om verloren te laten gaan. Wethouder Rik van Niejenhuis kondigde nieuw onderzoek aan naar de staat waarin het fabriekscomplex verkeert. Ook worden stappen gezet om De Halm de status van gemeentelijk monument te geven, zodat sloop niet langer mogelijk is. De afgelopen weken ontstond verzet tegen het verstrekken van een sloopvergunning. Heemschut en het Cuypersgenootschap riepen de gemeenteraad om dit te voorkomen. Diverse partijen vroegen het college van burgemeester en wethouders zich in te zetten voor behoud van De Halm. Een petitie uit 2021 ging, toen eveneens over sloop werd gesproken, opnieuw rond in Hoogkerk. De Halm is een bijzonder en gaaf bewaard gebleven ensemble met een arbeiderswijk, en daarbij de eerste in zijn soort die zo compleet werd gerealiseerd. Het gevelonderzoek is naar verwachting deze zomer klaar. Voor de toekomst van De Halm stelt de gemeente Groningen enkele scenario’s op, die aan het eind van het jaar zullen worden voorgelegd aan de gemeenteraad.