Heilige Geestkerk gered

3 juni 2020

M.J. de Rijk

Enige tijd geleden is de Heilige Geestkerk aan de Haagbeuklaan te Amstelveen na een periode van leegstand verkocht aan een projectontwikkelaar. De nieuwe eigenaar wilde de kerk vervangen door woningbouw. Daar bestond bij de gemeente aanvankelijk wel draagvlak voor. De kerk is in 1962 gebouwd naar ontwerp van architect J.G. de Groot. Het kerkgebouw staat sinds enige jaren op de gemeentelijke monumentenlijst. In de afgelopen tijd heeft het Cuypersgenootschap zich samen met de lokale historische vereniging ingespannen voor behoud. Bij de lokale politiek is aangedrongen op herbestemmingsonderzoek en een ander plan voor het hele kavel. Op verzoek van de gemeente Amstelveen heeft BOEi vervolgens de mogelijkheden van hergebruik in beeld gebracht. Ook is onderzocht of het mogelijk is om naast de kerk, op de plek van de pastorie, woningen te realiseren. Hergebruik in combinatie met nieuwe woningen blijkt economisch haalbaar te zijn. De nieuwe functie voor het kerkgebouw is horeca. Het Cuypersgenootschap was betrokken bij de uitwerking van de plannen.