Immanuëlkerk Maassluis wordt geen monument vanwege toekomst Groote kerk

24 juni 2024

Jan Korpershoek (Reliwiki)

De gemeente Maassluis gaat de Immanuëlkerk, tegen het advies van de eigen commissie Cultureel Erfgoed in, toch niet aanwijzen als gemeentelijk monument. De economische belangen van de eigenaar, de Protestantse Gemeente Maassluis (PGM) wegen zwaarder. Het aanwijzen van de Immanuëlkerk als monument zou volgens de Protestantse Gemeente het behoud en exploitatie van de Groote kerk in gevaar brengen: zonder de mogelijkheid om de Immanuëlkerk en andere gebouwen flexibel te beheren en eventueel te verkopen of te herontwikkelen, zouden de financiële lasten te groot worden om de Groote Kerk in gebruik te houden. In 2021 diende het Cuypersgenootschap een verzoek in om twee naoorlogse kerken in Maassluis, waaronder de Immanuëlkerk, aan te wijzen als gemeentelijk monument. De commissie Cultureel Erfgoed Maassluis (CCEM) adviseerde aan het college van Maassluis om de kerk aan te wijzen als gemeentelijk monument. In plaats van een monumentenstatus toe te kennen, wordt nu als ‘compromis’ voorgesteld om de Immanuëlkerk aan te wijzen als ‘Beeldbepalend object’. De buitenschil van het hoofdvolume van de kerk, inclusief de waardevolle betonnen constructie en gebrandschilderde vensters, blijft hierdoor beschermd.