Kerkrade wijst twee nieuwe gemeentelijke monumenten aan en krijgt er door nieuw erfgoedbeleid mogelijk nog meer bij

11 januari 2024

Kerkfotografie.nl

De gemeente Kerkrade heeft twee nieuwe gemeentelijke monumenten aangewezen: de Kapel Koningin van de Vrede aan de Hoofdstraat in het centrum van Kerkrade en de Mariakapel aan de Kleingraverstraat in Spekholzerheide. De kapel uit 1957 is volgens ons architectuurhistorisch van waarde als fraai voorbeeld van het latere werk van de belangwekkende Limburgse architect Jozef Fanchamps en als goed voorbeeld van een kapel in modernistische trant. De Mariakapel in Spekholzerheide (architect onbekend, 1937) is volgens een goed voorbeeld van een bescheiden Mariakapel in de stijl van de late jaren dertig. De kapel illustreert het belang van een religie in deze periode en de rol die de mijnen hadden op dit gebied.

Het Cuypersgenootschap had de gemeente verzocht om ook de volgende gebouwen en complexen Einderstraat in de gemeentelijke monumentenlijst op te nemen: de voormalige SGBK-school aan het Old Hickoryplein, de kerk OLV ten Hemelopneming in Chèvremont en een rij gevels aan de Markt en de Marktstraat. Die verzoeken wijst de gemeente af. Dat betekent echter niet dat deze panden in de toekomst geen monumentenstatus kunnen krijgen: de gemeente ontwikkelt op dit moment nieuw beleid voor monumenten. De oude school aan het Old Hickoryplein is daarin nadrukkelijk in beeld. Wat betreft de kerk van Chèvremont wacht de gemeente op het bisdom. Dat heeft er positief gereageerd, maar werkt momenteel aan een nieuwe kerkenvisie.

Naast de aanvragen van het Cuypersgenootschap lopen er ook nog twee particuliere initiatieven van Kerkraadse burgers om gemeentelijke monumenten aan te wijzen. Het gaat daarbij om de Wilhelminafontein in Bleijerheide van Piet Moonen en het kruisbeeld in Chèvremont van Jan Ploum. Het Cuypersgenootschap ondersteunt die aanvragen.