Kritiek op sluiting museum De Bouwloods

12 april 2021

Marc Bolsius

Het Cuypersgenootschap doet een klemmend beroep op het kerkbestuur van de Sint-Jan in ‘s-Hertogenbosch om museum De Bouwloods niet te sluiten. Het genootschap is verontrust over de plannen tot opheffing van het museum, schrijft secretaris Leo Dubbelaar in een brief aan het kerkbestuur. Die brief is ook gestuurd naar het Bossche college van B en W en de gemeenteraad en het bestuur van Monument Sint-Jan. Volgens het genootschap heeft het museum een ook op Europees niveau unieke verzameling bouwsculptuur en bouwfragmenten. Sluiting van het museum en verplaatsen of vervreemden van de collectie heeft grote consequenties voor de collectie historische bouwfragmenten, tekeningen, beelden en modellen die tijdens meer dan 150 jaar restauratiewerken werd verzameld.

Het genootschap onderschrijft de kritiek die de stichting  ’s-Hertogenbossche Monumentenzorg vorige week uitte.  ‘De verzamelingen in De Bouwloods maken integraal en onvervreemdbaar deel uit van het rijksmonument de kathedrale basiliek van Sint-Jan Evangelist’. Volgens het genootschap is het ondenkbaar dat het speciaal voor dit doel gerealiseerde gebouw nu een andere bestemming zou krijgen.