Landgoed Grote Bunte krijgt geen monumentale status van gemeente

28 november 2023

Wijnant Kooijmans

Landgoed De Grote Bunte in Nunspeet krijgt geen beschermde gemeentelijke monumentale status, zo besloot het college van burgemeester en wethouders. Met dit besluit wordt het advies van de monumentencommissie een zogenoemde redengevende beschrijving op te laten stellen voor het landgoed, terzijde geschoven. Door de erfgoedvereniging Bond Heemschut, het Cuypersgenootschap en de Nederlandse Tuinenstichting is een verzoek in gediend om het landgoed in zijn geheel aan te wijzen als beschermd gemeentelijk monument. Het landhuis heeft al wel een beschermde status. Betrokken partijen vinden dat de Grote Bunte een historische plek in Nunspeet is; volgens hen moet niet alleen worden gekeken naar mogelijke kostendragers voor de plannen met het landgoed maar ook naar de functie als bijzondere groene plek in het dorp.

De plannen voor de herontwikkeling van het landgoed dateren uit 2018. Het hoofdhuis wordt gerenoveerd en intern aangepast en aan de achterzijde uitgebreid met nieuwbouw om het geschikt te maken als woon-zorggebouw voor mensen met dementie. Het voormalige koetshuis wordt gerenoveerd en als woongebouw in gebruik genomen. De nog bestaande oude logiesgebouwen worden gesloopt. Het terrein richting de Elburgerweg krijgt een meer parkachtige invulling.

Tuin en hoofdhuis verkeren volgens het college op dit in een vervallen situatie. In de loop der jaren is de omvang van het landgoed afgenomen en zijn delen ontwikkeld als nieuwe woonwijk. Binnen het huidige landgoed is er sprake van een wisselende cultuur-, architectuur- en tuinhistorische waarde. Dit als gevolg van achterstallig beheer, het verdwijnen van wandelpaden en waterpartijen en sterfte van bomen. De aanwezigheid van verouderde leegstaande gebouwen draagt, zo vindt het college, niet bij aan een hoge waardering van het landgoed.
Onderzoek wijst uit dat op het landgoed nog maar in beperkte mate is van onderdelen met een hoge monumentale waarde. Het college ziet daarom geen reden het gehele landgoed een monumentale status te geven. Bovendien, zo geeft men aan, blijft het landgoed een bijzondere groene plaats.