Mogelijke sloop Stokershuisjes in Westerveld. Contact met Cuypersgenootschap.

13 maart 2021

RTV Drenthe

Inwoners van Darp en politieke partij Duurzaam Sterk Westerveld (DSW) maken zich zorgen over twee oude stokershuisjes die staan in waterwingebied Havelterberg. Ze zijn bang dat de huisjes worden gesloopt en willen dat tegenhouden. De huisjes staan op het terrein van waterbedrijf Vitens. Het bedrijf haalt daar grondwater uit de grond en maakt er drinkwater van. Volgens DSW hebben meerdere medewerkers van het waterbedrijf bevestigd dat Vitens van plan is de huisjes te slopen.

Fractievoorzitter Geke Kiers van DSW is voorstander van bescherming van de mooie gebouwen met cultuurhistorisch waarde. Een deel van de inwoners van Darp reageert verontwaardigd. Yvonne Pleister deelde het bericht in haar Facebookgroep ‘Trots op Darp’ en kreeg meteen tientallen reacties: “Mensen hebben leuke herinneringen hieraan. Die huisjes horen nu eenmaal bij Darp en het zou eeuwig zonde zijn als dit verdwijnt.”

Maar de sloophamer ligt nog niet klaar. Vitens laat in een reactie weten alle opties nog open te houden. Het bedrijf ontkent niet dat sloop ook tot die opties behoort. Vitens bekijkt momenteel of de bebouwing in het waterwingebied toekomstbestendig is. Een woordvoerder benadrukt dat grondwater erg kwetsbaar is voor vervuiling: “Daarom zijn we heel zorgvuldig in onze afweging wat we gaan doen met de huisjes.”

De stokershuisjes aan de Zwarteweg in Darp zijn gebouwd aan het begin van de twintigste eeuw. Vroeger werd water met stoomkracht omhoog gepompt uit de grond en de stokers woonden in deze huisjes. De huisjes zijn geen officiële monumenten, maar daar wil Kiers verandering in brengen. Ze heeft daarom contact gezocht met Erfgoedvereniging Heemschut en Het Cuypersgenootschap. Kiers: “Westerveld is echt een erfgoedgemeente. We zijn zo trots op onze monumenten en we willen er graag nog een bij hebben”. Vitens is zich ervan bewust dat de huisjes voor de gemeente en haar inwoners van monumentale waarde zijn en laat weten dat het een belangrijke factor is die wordt meegewogen.

Twintig jaar geleden dreigden de huisjes ook al te verdwijnen. Toen heeft de historische vereniging van Havelte dat weten te voorkomen. Nu springen ook de leden van Facebookgroep ‘Trots op Darp’ in de bres. Ze denken erover na om een petitie te starten. Pleister: “Darp zou deze huisjes missen. Hoe vaak is niet iets gesloopt, waarvan ze later denken hadden we het maar niet gedaan? En dan komt het niet meer terug”.