Monumentenwaarde gebouw De Stuers in Maastricht in gevaar

24 juni 2024

Otter Monumentenbeschrijving

De voorgenomen uitbreiding van het Kruisherenhotel in het Maastricht tast het bijzondere gebouw De Stuers aan. De Oostwegel Collection heeft het voornemen deze uitbreiding te realiseren in het rijksmonument De Stuers en te verbinden via nieuwbouw op het kleine achterterrein aan de Kruisherengang 12 in Maastricht. Het gebouw De Stuers dateert uit 1904 naar een ontwerp van architect P.J.H. Cuypers in opdracht van stichting Ridder Emile de Stuers. Dit gebeurde op een gedeelte van de diepe achtertuin van het pand Brusselsestraat 77, dat begin negentiende eeuw in bezit kwam van de adellijke familie De Stuers, alwaar in 1843 de bekende Victor de Stuers werd geboren. Het gebouw De Stuers was ooit vakbondsgebouw en sociëteit. Als uitdrukking van een culturele, sociale en typologische ontwikkeling en met een belangrijke ensemblewaarde als onderdeel van het beschermd stadsgezicht Maastricht scoort het zeer hoog qua monumentenwaardering. Het college van Maastricht heeft in beginsel haar goedkeuring verleend aan een zeer forse bestemmingsplanwijziging voor genoemde hoteluitbreiding. Op het kleine private achterterrein zal pal tegen de tuinen van de omwonenden van het Herdenkingsplein en Calvariestraat een 21 meter hoge nieuwbouw naar een ontwerp van het architectenbureau Mecanoo verrijzen. Er is een luchtbrug voorzien op negen meter hoogte tussen de rijksmonumenten Kruisheren en De Stuers. Voor het aanzicht van Maastricht is dit een bijzonder slecht plan. Het Cuypersgenootschap houdt de monumentenprocedures goed in de gaten!