Niet iedereen blij met bouwplannen 235 appartementen op plek oude LTS in Breda

8 november 2021

Ron Magielse

Het plan om de oude LTS aan de Tuinzigtlaan in Breda te slopen, zodat er ruimte komt voor een appartementencomplex, valt niet bij iedereen in goede aarde. Sommige omwonenden vinden de nieuwbouw te massaal, erfgoedorganisaties waarschuwen voor het verdwijnen van een uniek wederopbouwmonument.

Dat blijkt uit verschillende bezwaren die naar de gemeenteraad zijn gestuurd. Het schoolgebouw is door projectontwikkelaar Vamas gekocht om er 235 appartementen te bouwen. Het plan betekent dat het uit 1968 stammende schoolgebouw onvermijdelijk tegen de vlakte gaat. Slecht idee, constateert de erfgoedvereniging Engelbrecht van Nassau. Het gebouw heeft volgens de vereniging een grote cultuurhistorische waarde en is een toonbeeld van de naoorlogse wederopbouw, net als bijvoorbeeld gemeentelijk sportcentrum De Scharen bij de Bijster. Dat is overigens na de dreiging met sloop intussen gepromoveerd tot Rijksmonument. Zo denkt ook het Cuypersgenootschap er over. Wij maken ons zorgen over het verdwijnen van de voormalige LTS. Met haar strakke modernistische architectuur en kenmerkende details in beton is het een voor Breda uniek en zeer waardevol schoolgebouw.

Wij hebben weinig goede woorden over voor de manier waarop het stadsbestuur de sloop faciliteert, ook al is het op de hoogte van de cultuurhistorische waarde van de oude LTS. Zo is het zeer kwalijk dat er niet is stilgestaan bij alternatieven voor sloop of zelfs maar het behoud van enkele delen van het complex. Net als de erfgoedvereniging Engelbrecht van Nassau maken wij ons zorgen over het ontbreken van een duidelijke lijst met gemeentelijke monumenten die zijn gebouwd na de Tweede Wereldoorlog.