Nij Nittersum in Stedum moet een monument worden

3 maart 2022

Voor het complex Nij Nittersum in Stedum hebben Heemschut en Cuypersgenootschap in samenspraak met dorpsbewoners een monumentenaanvraag ingediend bij gemeente Eemsdelta. Het is het eerste complex dat gebouwd is voor ouderenhuisvesting na de oorlog en symboliseert daarmee de opbouw van de verzorgingsstaat. Daarbij is het een mooi voorbeeld van wederopbouwarchitectuur. Het complex verkeert nog in goede staat en veel authentieke details zijn nog aanwezig. Afbraak is niet alleen zonde vanuit cultuurhistorisch oogpunt, het getuigt ook van gebrek aan ambitie om circulair om te gaan met bestaande bebouwing: herbestemming moet toch geen grote opgave zijn. Nij Nittersum grenst aan de rand van het beschermde dorpsgezicht. Voldoende reden voor de erfgoedorganisaties om een beschermde status aan te vragen.