Omwonenden maken zich zorgen over verbouwing Vijverhofschool in Voorburg. Cuypersgenootschap betrokken

15 december 2022

onbekend

De Vijverhofschool in Voorburg zal, als het aan de Haagse Stichting Lucas Onderwijs, eigenaar van de school ligt, worden vervangen door nieuwbouw omdat het niet meer de huidige eisen voldoet. Buurtbewoners vrezen allerlei overlast in de buurt, onder andere vanwege de bouwactiviteiten en door de afsluiting van straten voor een nieuw speelplein. Inmiddels hebben zij de vereniging ‘Vijverhof Samen’ hebben opgericht om in gesprek te gaan met de verantwoordelijke partijen, het schoolbestuur en de gemeente. Ook is er onbegrip bij partijen die zich hard maken voor cultureel erfgoed en architectuur. Het gebouw staat op de nominatie om gemeentelijk monument te worden. Het Cuypersgenootschap dringt daar op aan.