Ondanks verzoek Cuypersgenootschap gaat De Blijde Boodschap in Kerkrade tegen de vlakte

8 februari 2021

Job van Nes

De Blijde Boodschapkerk van de architect M.G.E. Hoen uit 1964 werd in 2012 aan de eredienst onttrokken. Er was al langer sprake van aankoop, maar de kerk in Rolduckerveld is nu definitief eigendom van de gemeente Kerkrade. Die laat het gebouw nog dit jaar slopen om er nieuwe woningen te bouwen.

Na jaren van leegstand lag het plan van sloop voor nieuwbouw al klaar. Nu de gemeente sinds maandag officieel eigenaar van het gebouw is, zal de sloop ook definitief doorgaan. Die staat gepland voor het einde van 2021. De sloop is onderdeel van een bredere aanpak van de wijk, waar de komende tijd meer ontwikkelingen zullen plaatsvinden. Op de plek waar nu nog de kerk staat komen sociale huurwoningen. Het is de bedoeling de monumentale glaswand van de Maastrichtse glazeniers J. Goffin en H. Felix een nieuwe bestemming te geven. Landelijk is dat bij ramen van deze omvang nog nooit gelukt, zodat een dergelijke belofte vaak geen vervolg krijgt. Een loze belofte, kortom.