Ook Cuypersgenootschap kant zich tegen sloopvergunning voor Haarendael

8 november 2021

Bart Meesters, Meesters multimedia

Het Cuypersgenootschap schaart zich achter het advies van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed om geen omgevingsvergunning voor sloop op Haarendael af te geven. Vanwege de uitzonderlijke grote architectuur- en cultuurhistorische waarde van het complex dient een grootschalige sloop voorkomen te worden.

Het Oisterwijks college wil eind dit jaar de knoop doorhakken of de geblakerde restanten van het rijksmonument neergehaald mogen worden. Een grote brand legde in 2019 een flink deel van het oude seminarie in de as. Projectontwikkelaar Lithos zegt ‘genuanceerd’ te willen slopen om zoveel mogelijk te kunnen behouden. Net als de RCE heeft het Cuypersgenootschap daar echter geen vertrouwen in.

De RCE constateert dat de noodzaak van sloop niet is aangetoond. Men constateert tevens dat de betrokken constructeur onvoldoende ervaring heeft met door brand beschadigde historische monumenten. Deze vragen immers om een andere aanpak dan andere door brand beschadigde panden. Verder vraagt men om consolidatie van de beschadigde delen. Ook dient er een plan te komen dat inzicht geeft in de toekomst van het totale complex.

Onze organisatie zal het dossier blijven volgen en zo nodig nadere stappen zetten om de sloop van dit cultureel erfgoed te voorkomen.