Pastoriebos moet monument worden

14 oktober 2020

onbekend

Erfgoedvereniging Bond Heemschut, het Cuypersgenootschap en de Nederlandse Tuinenstichting trekken gezamenlijk op om het bijzondere Pastoriebos en de Hervormde Kerk in Voorthuizen te beschermen. Er worden voor in het groen bouwplannen ontwikkeld die het bijzondere karakter van het ensemble bedreigen.

De drie organisaties hebben bij de gemeente Barneveld de gemeentelijk monumentenstatus aangevraagd voor het Pastoriebos en de Hervormde Kerk zelf. Bijzonder is dat er sprake is van twee pastorieën, waarvan de oude pastorie reeds Rijksbescherming heeft en de nieuwe pastorie op gemeentelijk niveau. Voor de andere zaken is de bescherming niet op orde. Tot onze verbazing bleek ook alleen de toren van de Hervormde Kerk een monument, de rest niet.

Met de aanwijzing van het Pastoriebos en de (kerkzaal en leerkamer van de) Hervormde Kerk is het ensemble van kerktoren, kerkgebouw, pastorieën, tuinen, parkbos en toegangslanen als eenheid erkend, beschermd en geborgd. Nieuwe ontwikkelingen zijn daarbinnen en daarbij zeker mogelijk, mits de aanwezige cultuur-, tuin- en architectuurhistorische waarden worden gerespecteerd.

De erfgoedorganisaties zijn van mening dat door de aanwijzing van de hierboven genoemde onderdelen als beschermd gemeentelijk monument de gemeente Barneveld recht doet aan haar kerkelijke historie en Voorthuizen daarmee de erkenning geeft ook op dit gebied een uniek ensemble te herbergen te midden van haar bloeiende gemeenschap.

De drie erfgoedorganisaties zullen ook een zienswijze indienen op het ontwerpbestemmingsplan dat nu ter inzage ligt en de bouw van 25 appartementen in de tuin mogelijk moet maken. De organisaties menen dat dit plan een desastreuze invloed heeft op het unieke ensemble in Voorthuizen.