Plan voor Universiteitsmuseum

11 mei 2020

Aryan Sikkema, 2019

Het verzet van het Cuypersgenootschap tegen de voorgenomen sloop van het Utrechtse Universiteitsmuseum aan de Lange Nieuwstraat heeft effect gehad. Begin 2018 leek er nog sprake van volledige sloop van het bouwdeel uit de jaren negentig. Na veel discussie is recent besloten om het bestaande complex zorgvuldig te renoveren. In goed overleg met de architect van het oorspronkelijke gebouw, Koen van Velsen, het Cuypersgenootschap, de gemeente en de Universiteit kwam een nieuw plan tot stand. De bestaande bebouwing ondergaat vanaf medio 2020 een zorgvuldige aanpassing aan de eisen van de huidige tijd met meer ruimte voor het steeds grotere aantal bezoekers. De bouwkundige wijzigingen aan het gebouw blijven zeer beperkt. Het Universiteitsmuseum verrees in 1993-1996 naar ontwerp van architect Koen van Velsen. Een voormalig laboratoriumcomplex uit de vroege twintigste eeuw kreeg toen een nieuwe bestemming als museum. Het grootste deel van het voormalige laboratoriumgebouw onderging een renovatie. Een klein deel maakte plaats voor transparante nieuwbouw, bestaande uit een opgetilde gesloten houten doos in een volume met twee gevels van glas. De nieuwbouw is duidelijk herkenbaar, vormt een hedendaagse toevoeging aan de stad en maakt direct zicht mogelijk vanaf de straat op de achterliggende Oude Hortus. In 1997 kreeg het gebouw de Utrechtse Rietveldprijs.