Plannen voor sloop Bloemwijk in Alkmaar wijken niet, of toch wel?

4 mei 2021

Van de bijzondere Bloemwijk van de architect Jan Stuyt moet tenminste het kwadrant van 32 woningen met poort moet behouden blijven vinden Cuypersgenootschap, Heemschut en de Historische Vereniging Alkmaar. Eerdere pogingen om de hele wijk te redden met acties die de bewoners ondersteunden zijn gestrand door onwil of onmacht van de gemeente Alkmaar en tegenwerking van de woningbouwcorporatie Van Alckmaer. Vreemd is dat die laatste vergelijkbare woningen in een andere wijk perfect restaureerde door na sloop van achter- en zijgevels de voorgevel te behouden en terug te brengen in de oorspronkelijke staat en hier geen enkele medewerking verleent met het mantra dat de woningen te slecht zijn. Daarom is het behoud van dit bijzondere ensemble met poort het laatste redmiddel om een herinnering aan een tuindorp van 164 verzorgde woningen door te geven.

Vrijwel onmiddellijk riep de corporatie dat de planvorming al te ver is op nog iets te wijzigen. De erfgoedorganisaties reageren echter op een voorgelegd bestemmingplan van de gemeente, zodat de gemeenteraad het laatste woord heeft. Nu maar afwachten of daar meer cultureel besef aanwezig is.

Inmiddels hebben de fracties van GroenLinks en de Onafhankelijke Partij Alkmaar kritische vragen gesteld in de gemeenteraad van Alkmaar. Het wordt spannend.