Protest tegen sloop vleugels hoofdgebouw Klooster Bijdorp in Voorschoten

5 oktober 2021

Tilanus, Wikimedia Commons

Het Cuypersgenootschap en de Bond Heemschut protesteren tegen sloop van delen van het kloostercomplex Bijdorp in Voorschoten, namelijk het zogeheten Nieuwe Pensionaat ofwel de Middelbare Meisjesschool. Het pand is een onderdeel van het gemeentelijk monument en sloop is daarmee niet vanzelfsprekend: een zorgvuldig onderzoek naar behoud en herbestemming en de waarden van het gebouw zijn geboden. Wij stellen voor appartementen in het Nieuwe Pensionaat te maken, zodat het gebouw kan blijven.

Het voorgestelde plan, de bouw van nieuwe appartementen op de plaats van het Nieuwe Pensionaat, wijzen het Cuypersgenootschap en Heemschut ten zeerste af. De hoge appartementengebouwen zijn te omvangrijk en doen afbreuk aan de beschermde historische parkaanleg van het landgoed. Evenmin gaan we akkoord met de sloop van een bungalow waar twaalf grondgebonden huizen moeten komen. Hoewel dit geen monument is, heeft het pand een gaaf in- en exterieur. Het is een toonbeeld van het opkomende toerisme en bood destijds mensen de ruimte in het park om op ’vakantie’ te gaan, rustig te recreëren in de natuur en is onderdeel van de geschiedenis van het kloosterleven. Met de voorgestelde plannen slaat de balans op landgoed Bijdorp om naar een ’versteende massa’; de waarde van het kloostercomplex als monument komt in gevaar.

Wij reageren op het ontwerp bestemmingsplan dat tot 13 september ter inzage lag. De eigenaren van het landgoed, de zusters Dominicanessen zijn gemiddeld 89 jaar oud en willen een landgoed achterlaten dat tegemoet komt aan de noden van de tijd. In het plan dat er nu ligt, staan onder andere 81 zorgplaatsen en 96 woningen ingetekend, waarvan 30 sociaal.

De gemeenteraad neemt op 16 december een besluit over het bestemmingsplan.