Raad steunt actie Cuypersgenootschap voor behoud melkhuisje Velsen-Noord

14 juli 2021

Noordhollands Archief

Het Cuypersgenootschap, bewoners van de Grote Hout- of Koningsweg en andere betrokkenen zijn van mening dat het woonhuis aan de Grote Hout- of Koningsweg 178 al 115 jaar als markant herkenningspunt de entree van Velsen-Noord bepaalt vanuit het westen. De woning is zeer behoudenswaardig als onderdeel van een historisch ensemble van vroeg 20ste-eeuwse woningbouw, in samenhang met de drie gemeentelijke monumenten aan de overzijde van de straat. Daarnaast heeft Stadsherstel Amsterdam aangegeven de woning te willen opknappen en verhuren.

Daarom verzochten wij de raad om het bestemmingsplan De Schouw gewijzigd vast te stellen, de huidige woonbestemming van Grote Hout- of Koningsweg 178 te handhaven en het college te verzoeken datgene te doen om deze woning te behouden als onderdeel van het monumentale ensemble van vroeg 20ste-eeuwse woningbouw. De gemeenteraad heeft ons verzoek unaniem gesteund.