Rotterdam en sloop van potentiële monumenten

24 maart 2023

Met een brief reageerde het Cuypersgenootschap op de berichtgeving over de sloop van historische panden in Rotterdam. Volgens recente berichten zijn in de afgelopen 10 jaar ruim 4000 vooroorlogse panden door sloop verdwenen. In het AD van 13 februari spraken meerdere fracties hun zorgen uit over deze ontwikkeling. Uiteraard delen wij als monumentenorganisatie de zorgen van de raad. Wij hopen met deze brief een bijdrage te leveren aan het vinden van een oplossing. Opvallend is dat de sloop van historische panden in Rotterdam sneller gaat dan in andere grote steden. Sloop zit vermoedelijk toch wat meer in het DNA van de stad. De ervaring elders leert echter ook dat dit kan veranderen. Wij hebben daarom drie punten ter verbetering voorgesteld om een waarderingsstelsel in te voeren zoals dat in Amsterdam bestaat. Gebleken is dat die preventief werkt bij sloopplannen. Daarnaast moet de monumentenlijst geactualiseerd worden omdat meer panden dan thans monumentwaardig zijn. Maar vooral moet Rotterdam meer kiezen voor het behoud van monumentale waarden en niet zo vaak de belangen van de bouwende partijen voorop zetten.