Sloop of behoud voormalige school De Vuurvogel in Malden: beide opties liggen op tafel

8 november 2021

Theo Peters

Het voormalige pand van basisschool De Vuurvogel in Malden blijft mogelijk toch behouden. Zowel sloop als nieuwbouw is volgens de gemeente Heumen nog mogelijk. Het Erfgoedplatform Heumen houdt er binnenkort een bijeenkomst over.

In een brief aan omwonenden heeft de gemeente laten weten dat nog niet te zeggen is of het pand aan de Veldsingel behouden blijft of wordt gesloopt. Het zag er in het voorjaar naar uit dat het gebouw sowieso plaats moest maken voor nieuwbouw. De raad had dit in april besloten nadat het niet gelukt was een alternatieve bestemming voor het pand te vinden. Sindsdien hebben enkele erfgoedorganisaties bij de gemeente aangeklopt met het verzoek het gebouw aan te wijzen als gemeentelijk monument. In dat geval is sloop van de baan.

Zowel Erfgoedplatform Heumen, Heemschut Gelderland als Cuypersgenootschap hebben vlak voor de zomer bij de gemeente Heumen gepleit voor behoud van het pand. Volgens deze organisaties is het een bijzonder voorbeeld van naoorlogs cultureel erfgoed en is dit schoolgebouw als eerste in Nederland volledig volgens het jenaplanconcept neergezet. Bovendien is de omgeving in het ontwerp meegenomen, zodat dat het gebouw één geheel vormt met de wijk.