Station De Helder gemeentelijk monument

29 juni 2022

Peter Collet

Het Cuypersgenootschap is blij met de aanwijzing van het NS-station aan de Middenweg als gemeentelijk monument. Het station is een van de negen aangewezen gebouwen uit de wederopbouwperiode. Wij hebben de gemeente al in 2012 gevraagd het stationscomplex de status van gemeentelijk monument te geven. Dat verzoek is toen afgewezen, omdat er plannen waren om ter plaatse een nieuw stadhuis te bouwen. Dat plan is al enige tijd van de baan, het stadhuis komt nu op Willemsoord. Eind 2020 is het verzoek opnieuw ingediend bij het gemeentebestuur. Dit jaar is het, net als enkele andere bouwwerken, aangewezen als gemeentelijk monument.
Het station in het stadscentrum van Den Helder is in 1958 gebouwd naar ontwerp van architect G.J. van der Grinten. De architect studeerde in 1953 af aan de Technische Hogeschool in Delft. Vervolgens vestigde hij zich als zelfstandig architect. In 1954 won hij de Prix de Rome. Sinds 1954 was hij ook parttime in dienst van de NS. Van der Grinten verwierf in zijn jonge jaren een zekere faam als ontwerper van stationsgebouwen. Hij was onder meer verantwoordelijk voor de stations van Beverwijk en Den Helder en een aantal bijzondere en vernieuwende kerkgebouwen. In 1973 trok hij zich terug uit de architectuurwereld en werd vioolbouwer. Tot het stationscomplex uit 1958 behoorden een hoofdgebouw met klokkentoren, nieuwe perrons met overkapping, een dienstgebouw aan de westzijde en een goederenloods aan de oostzijde. Onder het gebouw kwam een rijwielstalling. Het station is een van de weinige kopstations in Nederland.