Succes Cuypersgenootschap: Lourdeskerk in Haaksbergen beschermd tegen de sloophamer

14 oktober 2020

Wouter Borre

De Lourdeskerk krijgt de status van gemeentelijk monument. Daarmee volgt het college van B en W het advies van de Erfgoedraad die stelt dat de Lourdeskerk ‘van bijzonder belang is voor de gemeente vanwege zijn schoonheid en cultuurhistorische waarde’.

De Erfgoedcommissie trok al eerder bij het college aan de bel om de Lourdeskerk tegen sloop te beschermen. De kerk valt namelijk binnen de herontwikkeling van ’t Kempke en het gebied rondom de Lourdeskerk. Daarin krijgt de kerk, die in 2013 aan de eredienst is onttrokken, een nieuwe functie. De monumentenstatus zorgt ervoor dat ook beeldbepalende en waardevolle elementen van het kerkgebouw zijn beschermd. In 2016 richtte ook de Stichting het Cuypersgenootschap, de landelijke monumentenorganisatie, zich al tot het Haaksbergse college met het verzoek de Lourdeskerk aan te wijzen als gemeentelijk monument.

Als het aan de Erfgoedraad had gelegen, hadden ook de Lourdeszaal en de pastorie de status van gemeentelijk monument gekregen. Die gebouwen zijn echter van een minder belangrijke waarde dan het kerkgebouw, stelt het college. Bovendien hebben woningcorporatie Domijn en het parochiebestuur van Sint Franciscus van Assisië, eigenaar van de kerk, plannen om rondom de kerk twaalf zogenaamde hofjeswoningen te realiseren. De Lourdeszaal en de pastoriewoningen moeten worden gesloopt om plaatst te maken voor die nieuwe woningen.