Terwijl verzet tegen sloop boerderij in Woubrugge aanhoudt, omarmen raadsleden nieuwbouw

9 juni 2021

Hielco Kuipers

Het kan nog even duren voordat de boerderij aan Ofwegen 7 in Woubrugge wordt gesloopt. De gemeenteraad van Kaag en Braassem wil het weliswaar mogelijk maken dat het vervallen pand tegen de vlakte gaat, maar Erfgoedvereniging Heemschut en het Cuypersgenootschap weigeren zich daarbij neer te leggen. Dat bleek deze week tijdens een hoorzitting. Centraal stond daar het voorlopige besluit van B en W om het bestemmingsplan zo te wijzigen dat er twee nieuwe woningen kunnen komen op het perceel, na de sloop van de boerderij en wat andere bebouwing.

Voordat raadsleden zich erover uitspraken, onderstreepte Leo Dubbelaar van de twee monumentenclubs dat het een belangrijk pand is. Dat de originele boerderij geen monumentale status heeft, zoals B en W antwoordden op de zienswijze die hij namens de organisaties indiende, zei hem niets. In de jaren ’90 was het wel degelijk monumentaal. Het is toen ook meegenomen in een door de provincie uitgevoerd inventarisatieproject voor monumenten. Maar anders dan het voormalige Alkemade heeft de toenmalige gemeente Jacobswoude bijna niets gedaan qua uitbreiding van de gemeentelijke monumentenlijst. Mede omdat men toestemming van de eigenaren wilde hebben, hebben ook vele andere belangrijke panden in het oude Jacobswoude geen status. Terwijl Nieuwkoop, Alphen en Teylingen hun erfgoed zo goed mogelijk beschermen, wordt in Kaag en Braassem de bescherming ingeperkt en worden zelfs prachtige gebouwen gesloopt.

Dubbelaar heeft de gemeente gevraagd om Ofwegen 7 de status van karakteristiek pand te geven. Uit de stukken begreep hij dat de gemeente dat verzoek wil afwijzen. In de vergadering kondigde hij aan bezwaar te zullen maken zodra hij die afwijzing – voorzien van een advies van de erfgoedcommissie – binnen heeft. Ook tegen de sloop- en bouwvergunning kan weleens protest rijzen.