Twee kerken van Joseph Cuypers voorgedragen voor gemeentelijke monumentenstatus

3 juni 2020

Gert van Kleef, 2019

Het Cuypersgenootschap heeft verzocht de kerk Onze Lieve Vrouw Hemelvaart in Heemstede en de kerk Onze Lieve Vrouw Ten Hemelopneming in Renkum op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen van die gemeenten.

Bij een inventarisatie ten behoeve van een promotieonderzoek naar de waardering voor het werk van Joseph Cuypers kwam naar voren dat er nog zeven van de 79 door hem ontworpen kerken geen monumentenstatus hebben. Naast de kerken in Heemstede en Renkum gaat het om de kapel Charitas in Roosendaal, de Gerardus Majellakerk in Tilburg, de Eligiuskerk in Lewedorp, de Onze Lieve Vrouwe Rozenkranskerk in De Goorn en de Liduinakerk in Altweerderheide. Overigens heeft deze architect ook nog aan ongeveer 75 kerken delen gebouwd, gerestaureerd of gedecoreerd, maar dus niet compleet ontworpen.

In Heemstede en Renkum is sluiting aan de orde, zodat een afweging of deze kerken in aanmerking voor een monumentenstatus noodzakelijk was. In beide bleek dat Cuypers bijzondere ontwerpen had gerealiseerd. In Heemstede een centraliserende kerk met de gelovigen aan de binnenzijde zoveel mogelijk onder één koepel, maar aan de buitenzijde een gebouw dat past in een villawijk en dus zonder een hoge koepel, maar wel met een markante toren. In Renkum was te zien hoe flexibel Cuypers kon inspelen op een mogelijk latere behoefte aan uitbreiding, zonder het gebouw een incompleet uiterlijk te geven. Het interieur is gedecoreerd met zeer veel beelden uit het atelier van Cuypers & Co uit de periode 1920-1955, zodat de ontwikkeling van dit atelier in ruim dertig jaar in Renkum goed zichtbaar is.

De beide welstandscommissies hebben positief geadviseerd en bij de gemeente Renkum is al sprake van een voorgenomen besluit tot plaatsing. De gemeente Heemstede wacht nog steeds de plannen van het parochiebestuur af, maar dat kan niet te lang duren. Het Cuypersgenootschap heeft de gemeente bericht dat burgemeester en wethouders in gebreke worden gesteld als er op 15 september 2020 nog steeds geen besluit is.