Uitbreiding gemeentelijke monumentenlijst Heerlen met 46 panden

3 maart 2022

Romaine (Wikipedia)

Gemeente Heerlen wil 46 panden toevoegen aan de gemeentelijke monumentenlijst. De panden vertegenwoordigen een belangrijke periode uit de Heerlense geschiedenis of zijn van toonaangevende architecten als Boosten, Peutz, Bisscheroux, Seelen, Stuyt en Wielders.

Met de aanwijzing beoogt de gemeente monumentale onderdelen van panden te beschermen. De eigenaren van de panden zijn inmiddels per brief geïnformeerd. Zij kunnen een zienswijze indienen en eventueel beroep aantekenen tegen de aanwijzing. De gemeente bereidt op dit moment een subsidieregeling voor waarmee eigenaren een tegemoetkoming kunnen krijgen om een monument in stand te houden.

De lijst met 46 panden is samengesteld in overleg met de commissie ruimtelijke kwaliteit van de gemeente Heerlen, Stichting Historische Kring ‘Land van Herle’, het Cuypersgenootschap, Vrienden van SCHUNCK architectuur, Stichting Werkgroep Industrieel Erfgoed Limburg, Bond Heemschutafdeling Limburg, LGOG Kring Parkstad en werkgroep Open Monumentendag.