Update Deenik-panden

3 juni 2020

David Mulder, 2018

Het beroep van het Cuypersgenootschap tegen de voorgenomen aantasting van de Deenik-panden in de Eerste Jacob van Campenstraat in Amsterdam is door de rechtbank ongegrond verklaard. De zitting bij de rechtbank vond plaats op 6 mei jl. De rechter volgt het advies van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en is van oordeel dat het advies past binnen de kaders die gesteld worden in de Welstandsnota. In de uitspraak merkt de rechter tenslotte op dat door het Cuypersgenootschap geen contra-advies is ingediend. De aantasting van de panden is door deze uitspraak helaas onafwendbaar. Inmiddels zijn de werkzaamheden vrijwel afgerond en is zichtbaar dat de oorspronkelijke detaillering grotendeels verloren is gegaan, al heeft men enkele ornamenten hergebruikt. Om met een positieve noot af te sluiten: de in de loop der tijd grotendeels verdwenen oorspronkelijke deuren zijn wel op overtuigende wijze gereconstrueerd.