Utrecht begint met het aanwijzen van jonge monumenten

24 juni 2024

Funda

De toezegging om een procedure voor het aanwijzen van jonge monumenten kwam voort uit de discussie in 2018 over behoud van de nieuwbouw van het Universiteitsmuseum uit 1997. Vorig jaar leidde de discussie rond de sloop van de veranda van een niet beschermd pand aan de Deken Roesstraat opnieuw tot de oproep om met de aanwijzing van jong erfgoed te starten. In 2023 is ook het rijk al een aanwijsprogramma gestart voor erfgoed na 1965. In Utrecht is een selectie gemaakt van 38 waardevolle complexen, gebouwen en objecten uit de periode 1970-2008. Bij de selectie en de daaraan voorafgaande inventarisatie is samengewerkt met de Vereniging Oud-Utrecht, het Cuypersgenootschap, de Historische Vereniging Vleuten-De Meern, Haarzuilens en Leidsche Rijn en Heemschut. Van de geselecteerde gebouwen, objecten en complexen zijn er inmiddels 36 aangewezen. Het besluit over de aanwijzing van het kantoorgebouw Daltonlaan 200 wordt later genomen. Het woningbouwcomplex Vondelparc dat eveneens op de selectielijst stond, wordt niet aangewezen, maar beschermd door de karakteristieke waarden op te nemen in het Omgevingsplan. Het instrument gemeentelijk monument is in dit specifieke geval te zwaar omdat de cultuurhistorische waarden vooral gelegen zijn in de samenhang tussen de groene openbare ruimte en het architectuurbeeld en niet in de individuele bebouwing. Deze waarden laten zich beter borgen in het Omgevingsplan.