Verzoek om handhaving vanwege onttakelen rijksmonumentale kerk in Graauw

8 februari 2021

RCE - Marcel Kentin

Het Cuypersgenootschap maakt zich ernstig zorgen over de kerk van de H. Maria Ten Hemelopneming aan de Dorpsstraat 50 te Graauw. Dit rijksmonument is in verval en het voortbestaan van het monument in gevaar, zodat een brief met een verzoek tot handhaving aan het gemeentebestuur van Hulst is verzonden. De kerk te Graauw van architect P. Soffers dateert uit 1854-1855. Bij de uitbreiding van de kerk met transept en priesterkoor omstreeks 1910 is het huidige neogotische interieur ontstaan. Met name vanwegde de gaafheid en zeldzaamheid is dit interieur landelijk gezien van zeer grote waarde. In 2016 is het gebouw aan de eredienst onttrokken. Daarna is het in verval geraakt. Op dit moment loopt het waardevolle interieur gevaar door stormschade en de inwerking van vocht. Wij verzoeken de gemeente om de eigenaar te dwingen om alle schade te herstellen en te zorgen dat het pand weer volledig wind- en waterdicht is.

Blijkens berichtgeving in de pers heeft het bisdom in juni 2020 een groot aantal interieurstukken uitgenomen om deze beschermen tegen de invloeden van weer en wind. Het is voor ons onduidelijk of dit met vergunning is gedaan en of er met de gemeente goede afspraken zijn gemaakt over een toekomstige terugkeer van de waardevolle interieurelementen. Het is van belang om in de toekomst het gesamtkunstwerk te herstellen. Verder is het noodzakelijk om de eigenaar te stimuleren om tot een herbestemming te komen die het monumentale interieur respecteert.

Naar aanleiding van deze zaak heeft het Cuypersgenootschap het gemeentebestuur ook gewezen op een eerdere toezegging om een gemeentelijk monumentenbeleid op te starten.