Verzoek tot behoud kerkje Bellingwolde

3 juni 2020

Google Maps

Begin april heeft het Cuypersgenootschap haar zorgen uitgesproken over de toekomst van het voormalige gereformeerde kerkgebouw Rehoboth aan de Hoofdweg te Bellingwolde. Het gebouw heeft zijn functie verloren en de eigenaar heeft het voornemen het te slopen. Het kerkgebouw vertoont een sobere vormgeving uit het begin van de twintigste eeuw. De opzet en architectuur zijn kenmerkend voor de kleinere gereformeerde kerken van rond 1900. Het gebouw heeft voor Bellingwolde historische betekenis en is beeldbepalend voor het beschermde dorpsgezicht. Sloop zal een moeilijk te herstellen gat slaan in de historische structuur van het gebied. Het betreft geen monument, maar vanwege de ligging in een beschermd gebied is toch een omgevingsvergunning voor sloop nodig. Daarom hebben we de gemeente verzocht om met de eigenaar in gesprek te gaan en voorlopig geen vergunning af te geven. Het is van belang om te onderzoeken of een herbestemming haalbaar is. Gezien de beperkte omvang is een ombouw tot woning, bedrijfsgebouw, atelier of bed-and-breakfast goed denkbaar.

Ons verzoek heeft tot succes geleid: de gemeente heeft het sloopverzoek afgewezen, waarna de Protestantse Gemeente Bellingwolde bewaar heeft gemaakt. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie oordeelde echter dat de gemeente een juiste keuze had gemaakt. Wat er nu met het kerkje gaat gebeuren is echter nog niet helemaal duidelijk, maar sloop is in ieder geval voorlopig van de baan. ‘We nemen de tijd om er over na denken’, zegt een kerkrentmeester, waarbij hij een gang naar de rechtbank niet uitsluit. Waakzaamheid blijft dus geboden.