Vier huizen op de Graaf van Solmsstraat uit Mijdrecht, waarvoor een monumentenaanvraag loopt, in de verkoop

10 mei 2022

Milan Fontein

Vanaf 3 mei 2022 kon er geboden worden op de huizen. Vorige maand hebben Historische Vereniging “De Proosdijlanden, Heemschut en Cuypersgenootschap formeel een aanvraag voor de monumentenstatus voor dit huizenblokje aangevraagd. Om die reden is het pand verkocht onder ontbindende voorwaarden. Dat betekent dat als de panden inderdaad de monumentenstatus toegewezen krijgen de koper nog kan afzien van de koop. De huizen zijn in de jaren 1911-1912 gebouwd in opdracht van het R.K. Armbestuur Mijdrecht-Wilnis naar ontwerp van architect J.H. Hogenkamp uit Doesburg. De geschiedenis verwijst naar de katholieke zorg en emancipatie van die tijd. De kenmerkende architectuur van het blokje is nog puntgaaf.

Een eerdere aanvraag om de panden een monumentenstatus te geven, in 2009, is toen afgewezen. Volgens Norman Vervat van het Cuypersgenootschap is er sprake van gewijzigde inzichten. Er is nu steeds meer bewustzijn, lokaal en landelijk, over het belang van historische panden. Het maakt een gemeente aantrekkelijker. Er is in de gemeente al heel veel verdwenen. Een monumentenstatus vormt hopelijk een aansporing om de nu vervallen panden te restaureren.