Voormalig hotel Rodenbach Enschede op weg naar monumentenstatus

13 maart 2021

onbekend. Website Heemschut

Het voormalige hotel Rodenbach in Enschede heeft voldoende waarde om een monument te worden. Het college van B en W heeft een conceptbesluit genomen om het pand aan te wijzen als monument. Het is nu aan de politiek om de aanwijzing positief te beoordelen, maar de kans is groot dat het karakteristieke pand wordt beschermd. Een groot succes, het hotel werd met sloop bedreigd waarop Stichting Historische Sociëteit Enschede-Lonneker, Het Cuypersgenootschap en Heemschut de monumentenstatus aanvroegen.

Het Hotel Rodenbach, dat daarvóór Hotel Modern heette, is een van de oudste gebouwen in de binnenstad. Het moet in de periode 1866-1874 zijn gebouwd. Rodenbach werd eind vorig jaar gekocht door de Syrisch-orthodoxe kerk. Die gaf toen aan nog geen vastomlijnde plannen te hebben met het gebouw. Er werd ook gesproken over volledige sloop.

De gemeente Enschede heeft die aanvraag in behandeling genomen en lopende het onderzoek werd het pand beschermd tegen sloop via zogeheten voorbescherming. Uit het onderzoek is nu gebleken dat het pand voldoende waarden bezit om te worden aangewezen als monument. Het college heeft daarop een conceptbesluit genomen om het pand op de monumentenlijst te plaatsen. Daarop is verweer van de eigenaar gekomen. Het is nu aan de raadscommissie om een oordeel te vellen over de toekomst van het pand. Er is goede hoop dat dit positief uitvalt.