Voormalige synagoge

3 juni 2020

Jan Astrego, 2019

Het Cuypersgenootschap en de Bond Heemschut hebben met verbijstering kennisgenomen van de sterke verwaarlozing en het voornemen tot sloop van de voormalige synagoge aan de Almeloseweg 3 te Vriezenveen. In de negentiende eeuw woonden er enkele tientallen Joodse gezinnen in Vriezenveen. Eind negentiende eeuw verrees er een nieuwe synagoge. Het gebouwtje deed enkele tientallen jaren dienst en raakte daarna in verval. Het pand vertegenwoordigt een grote waarde als voorbeeld van een kleine plattelandssynagoge uit de negentiende eeuw. Dergelijke gebouwen zijn door de decimering van de Joodse gemeenschap tijdens de oorlog en (naoorlogse) sloop ondertussen zeer zeldzaam. Sinds 1996 heeft de voormalige synagoge de status van gemeentelijk monument. Al jaren vormt de toekomst van de synagoge onderwerp van gesprek. Sloop kwam al meerdere malen zonder enige onderbouwing aan de orde. Weliswaar is het gebouw door jarenlange verwaarlozing in matige conditie, maar renovatie behoort nog steeds tot de mogelijkheden. Door de bescheiden omvang zijn herbestemmingen als wonen of kleinschalige bedrijvigheid goed mogelijk. We hebben de gemeente Twenterand verzocht om geen medewerking te verlenen aan sloop en in te zetten op renovatie en hergebruik.

Dit onderwerp is ook in de gemeenteraad aan de orde gesteld. Op raadsvragen antwoordde het college van burgemeester en wethouders: “Het pand heeft door de gemeentelijke monumentenstatus een bescherming. In de erfgoedverordening staat daarom onder meer dat zonder vergunning het verboden is om het pand te slopen, te verplaatsen of in enig opzicht te wijzigen.” Volgens de plaatselijke pers is er interesse van derden om het pand van de huidige eigenaar over te nemen.