Weesp moet aan de slag met monumenten

8 november 2021

fotograaf onbekend

Het Cuypersgenootschap heeft samen met Heemschut en de Historische Kring Weesp geadviseerd om in Weesp een grote inhaalslag te maken op het gebied van erfgoed. De drie partijen waren hier door de gemeente actief voor uitgenodigd in de aanloop van de fusie van Weesp en Amsterdam.

Eerder steunden zij een brief van de Historische Kring Weesp waarin de, nu nog zelfstandige, gemeente Weesp werd opgeroepen het monumentenbeleid te harmoniseren en in lijn te brengen met het monumentenbeleid in Amsterdam. Weesp en Amsterdam fuseren in maart 2022.

De gemeente Weesp heeft daarop de drie partijen gevraagd een eerste advies op te stellen met alle kennis die binnen deze organisaties aanwezig is. Die hebben een werkgroep gevormd waarin onder meer een architect, architectuurhistoricus, cultuurhistoricus en Weespers hebben plaatsgenomen. Die groep heeft actief onderzoek gedaan en gekeken waar het bestaande erfgoedbeleid in Weesp actualisatie nodig heeft. In een brief zijn de conclusies aan het college van B en W beschikbaar gesteld. Het college heeft laten weten binnen enkele maanden met een antwoord op het advies te komen.

De werkgroep heeft de gemeente Weesp geadviseerd:

  • 15 losse objecten aan te wijzen als gemeentelijk monument;
  • Het Rode Dorp aan te wijzen als gemeentelijk monument;
  • Onderzoek te doen naar de waarde van 6 specifieke panden;
  • Het Rijksbeschermde stadsgezicht logisch uit te breiden;
  • Alle objecten in de huidige lijst karakteristieke panden te beschermen als Orde 2;
  • Alle 19e eeuwse arbeidersblokken te beschermen als Orde 2;
  • 11 losse objecten daarnaast ook te beschermen als Orde 2;
  • Onderzoek te doen naar de wijk Tuinkade, Zuid 1, bouwblok Diepenbrockpark, bouwblok Plataanlaan en vooroorlogse woningbouw in de omgeving Van Houtenlaan en Verlengd Buitenveer;
  • Het welstandsregime uit te breiden over bovengenoemde wijken;
  • Een bouwhistorische waardeverwachtingskaart te maken van centrum Weesp.