Woningbouw Oost-Sidelinge

3 juni 2020

onbekend

Sinds enige tijd is het Cuypersgenootschap in Rotterdam betrokken bij de discussie over de toekomst van de vier bijzondere naoorlogse woonblokken Oost-Sidelinge 17-87 in de wijk Overschie. Om de naoorlogse woningnood te bestrijden vonden er in de jaren veertig en vijftig veel experimenten plaats met nieuwe bouwsystemen om snel en goed grote aantallen woningen te kunnen produceren. De woningen aan Oost-Sidelinge zijn een zeer goed en gaaf behouden voorbeeld van dergelijke woningbouw, in dit geval met gebruik van schokbeton. Bij dit systeem was minder cement en wapeningstaal nodig dan bij reguliere bouwtechnieken. Vanwege de materiaalschaarste betrof dit een belangrijk voordeel. Bovendien waren minder geschoolde arbeiders nodig, waaraan eveneens gebrek was. Het complex is ontworpen door de architecten Wijmer & Breukelman en uitgevoerd door de Rotterdamse aannemer Van Waning. In de afgelopen decennia gingen veel experimentele woningbouwcomplexen uit de wederopbouwperiode in Rotterdam verloren door sloop. Het complex aan Oost-Sidelinge is mede door zijn zeldzaamheid van grote architectuur- en cultuurhistorische betekenis voor Rotterdam. Het is dan ook terecht dat het complex ruim tien jaar geleden bij de gemeente in aanmerking kwam voor de monumentenlijst. Door de economische crisis en de gemeentelijke bezuinigingen vond die aanwijzing tot op heden geen doorgang. Uit een recent onderzoek op initiatief van de eigenaar kwam vast te staan dat renovatie technisch gezien goed mogelijk is. Omdat renovatie echter duurder uitvalt dan nieuwbouw en niet de gewenste verduurzaming en een verbetering van het wooncomfort oplevert, gaat de voorkeur toch uit naar sloop. Het Cuypersgenootschap probeert in overleg met onder andere de gemeenteraad de sloopplannen om te buigen naar renovatie. Het wordt spannend, want de meeste vaste huurders hebben al plaats gemaakt voor tijdelijke.