Zorgen over de Josephkerk

3 juni 2020

IJ.Th. Heins, RCE Amersfoort, 2003

Het bestuur van het Cuypersgenootschap heeft met grote zorg kennisgenomen van de verkoop van de Sint-Josephkerk aan het Sint-Jozefskerkplein te Weert aan een projectontwikkelaar om daarin appartementen onder te brengen. Het Cuypersgenootschap vreest dat het unieke karakter van dit voor Weert belangrijke rijksmonument verloren zal gaan.

De Sint-Josephkerk is in 1939 gebouwd naar ontwerp van de bekende Limburgse architect Alphons Boosten (1893-1951). In het gebouw vonden elementen uit de romaanse kerkbouw toepassing. Tegelijkertijd is het door haar strakke vormen en materiaalgebruik een typische interbellumkerk. Boosten heeft een kerk ontworpen met een sobere doch zeer monumentale uitstraling. Binnen zijn oeuvre is het één van de hoogtepunten. Ook is het gebouw door de omvang, markante torens en ligging beeldbepalend voor de wijk. Het Cuypersgenootschap begrijpt dat het gebouw niet langer kan dienen als kerk en dat een nieuwe bestemming gezocht moet worden. De keuze voor appartementen leidt echter tot een aanzienlijke aantasting van de architectuur. Hoewel er nog geen concreet plan is wijzen de eerste signalen wel in die richting. Zo is al aangegeven dat de aanwezige glas-in-loodramen en het orgel moeten verdwijnen. Wij hebben alle betrokken partijen recent verzocht om te komen tot een herbestemming die de aanwezige monumentale- en kunsthistorische waarden voldoende respecteert. Wij streven naar een plan waarin de gevels, de ruimtewerking in het interieur en de aanwezige kunstwerken zoveel mogelijk behouden kunnen blijven. Het gebouw met haar unieke architectuur en geschiedenis dient het uitgangspunt te zijn voor de functie en indeling van het gebouw. Het Cuypersgenootschap zal verdere stappen van eigenaar en gemeente nauwlettend volgen.