Mededelingen

Excursie-reis Hannover

Geachte leden van het Cuypersgenootschap, In 2024 bestaat het Cuypersgenootschap 40 jaar! Om dat te vieren organiseren we van 11 tot en met 13 oktober a.s. een speciale jubileumreis naar Hannover en...

Lees meer

Save-the-date (13 oktober)

De najaarsexcursie van het Cuypersgenootschap, een jubileumexcursie, heeft Hannover en omgeving als reisbestemming. Het betreft een driedaagse reis, van vrijdag 11 oktober tot en met zondag 13...

Lees meer

Nieuws

Watertoren Zandvoort mag deels worden gesloopt

Watertoren Zandvoort mag deels worden gesloopt

De rechtbank heeft ons beroep en een verzoek om een voorlopige voorziening ongegrond verklaard. Een zwarte dag voor de monumentenzorg. Sloop van de watertoren Zandvoort mag doorgaan en er komt een nieuwe woontoren met een knipoog naar het ontwerp van architect...

Lees meer

Advies: sloop spoorbrug Maastricht en bouw een fietsbrug

De spoorbrug over de Maas, sinds 2011 niet meer in gebruik, is hinderlijk voor de scheepvaart en vergt veel onderhoud. Daarom werd in 2019 besloten tot sloop, maar drie jaar later werd dat besluit herroepen vanwege de daardoor ontstane commotie. De uit 1856 daterende...

Lees meer

Rechter wijst monumentenstatus Ketrientje in Bergen op Zoom af

De rechtbank is van mening dat aanwijzing van de panden grote financiële gevolgen met zich meebrengt. Tante Louise, eigenaar van het complex, verklaarde dat behoud van de panden, of uitsluitend behoud van de voorgevel van het hoofdgebouw, veel problemen oplevert voor...

Lees meer
Jaarboek Cuypersgenootschap 2022

Jaarboek Cuypersgenootschap 2022

Het jaarboek 2022 van het Cuypersgenootschap met de titel: 'Afgestoft en opgepoetst. Nieuw licht op interieurs' is verschenen! In deze bundel staan een aantal Amsterdamse woonhuis-interieurs centraal, die tussen het midden van de negentiende eeuw en het...

Lees meer