Nieuws

Cuypersgenootschap pleit voor bescherming erfgoed van na 1965

Het Cuypersgenootschap heeft geregeerd op de aan de kamer toegezonden Beleidsreactie ‘verkenningen erfgoedthema’s archeologie, militair erfgoed, herinneringserfgoed en erfgoed van na 1965’. In deze brief geeft de minister haar visie op het aanwijzingsbeleid voor...

Lees meer

Monumentenlijst Sluis uitgebreid

De gemeente Sluis gaat de vierde en vijfde reeks van monumenten plaatsen met agrarische erfgoed en veel woonhuizen. Dat proces is goed begonnen omdat onder druk van het Cuypersgenootschap de eis dat eigenaren met de aanwijzing moeten instemmen is geschrapt. Men...

Lees meer

Nog meer inzet van Wassenaar op Huize Ivicke

De gemeente Wassenaar wil dat eigenaar Ronnie van de Putte en de krakers van Huize Ivicke ervoor zorgen dat het rijksmonument binnen vijf maanden niet meer wordt bewoond. Als de krakers niet tijdig zijn vertrokken, gaat de gemeente zelf over tot ontruiming. Alle...

Lees meer

De Golfslag in Emmeloord verkocht aan herontwikkelaar

De Golfslag in Emmeloord is vrijdag aan een projectontwikkelaar uit Zwolle. Het voormalige zorgcentrum aan de rand van het centrum staat al een aantal jaren leeg. Eind vorig jaar woedde er brand op de benedenverdieping. Volgens makelaar Martijn Muller wil de koper het...

Lees meer

Monumentenstatus woonhuis Etty Hillesum

De met sloop bedreigde woonhuizen Gabriël Metsustraat 2-6 worden niet gesloopt. Na een monumentenaanvraag door het Cuypersgenootschap zijn de panden in het kader van een spoedprocedure als monument aangewezen. Het betreft een voormalige stalhouderij met bovenwoningen...

Lees meer

Sloop wederopbouwwoningen in Huissen

Onmiddellijk na de oorlog werd de Doelenstraat uit de grond gestampt om de eerste woningnood in het verwoeste Huissen te lenigen. En al in 1946 werden de eerste twaalf huizen opgeleverd. Ze waren vooral bedoeld voor grote en samengestelde gezinnen. De eerste...

Lees meer

Wassenaar over de schreef met plan sloop Warenar

Op 28 januari 2020 wordt het plan van het college behandeld om de Warenar te slopen en vervangen door Nieuwbouw. Dit gebouw maakt onderdeel uit van het Rijkmonumentale complex van kerk, pastorie van de architect Nicolaas Molenaar, maar is zelf alleen deels...

Lees meer