Aloysiusschool in Monster gaat toch tegen de vlakte

17 januari 2022

Ondanks verwoede pogingen van het Cuypersgenootschap, Heemschut en de Historische Vereniging Monster-Ter Heijde om de voormalige Aloysiusschool te redden van de ondergang en aan te wijzen als gemeentelijk monument, gaat het gebouw toch tegen de vlakte.

Het Westlandse college van B en W had verzoeken om het pand aan te wijzen als gemeentelijk monument afgewezen, maar daartegen maakten de drie betrokken partijen bezwaar bij de commissie bezwaarschriften. Op advies van deze commissie verklaarde het college de bezwaren alsnog gegrond. Toch heeft het college een nieuw besluit genomen met een uitgebreide motivering en toelichting, waarbij het verzoek tot het aanwijzen van de Aloysiusschool als gemeentelijk monument alsnog wordt afgewezen. De sloopkogel gaat nu dus toch door het gebouw omdat de gemeente de realisatie van het woonzorgproject belangrijk vindt.

Het is de bedoeling dat er een woonlocatie voor kwetsbare doelgroepen en senioren komt. Met kwetsbare doelgroepen worden jongeren met een geestelijke en of lichamelijke beperking bedoeld of met een andere behoefte aan zorgondersteuning.