Behoud het Trefpunt is weer bespreekbaar

6 december 2021

Dat was dinsdag de verrassende uitkomst van een vergadering van de raadscommissie Ruimte, waarin wethouder Peter Luijendijk (CDA) aan de commissie het scenario voorlegde om het Trefpunt te slopen.

Namens bewonerscomité De Driehoek pleitte Han Vlieg voor behoud en renovatie van het Trefpunt. Het gebouw moet ook een gemeentelijk monument worden, zodat een uniek gebouw intact bewaard blijft voor het nageslacht. Han Vlieg werd bijgevallen door stedenbouwkundige Maarten Ouwens, ex-lid van de Erfgoedcommissie. Hij legde uit dat gemeentearchitect J.H.A. Knevel in 1955 een vooruitstrevend gebouw heeft neergezet. Hij wees op twee rapporten van wetenschappers die het hiermee eens zijn. Bovendien is het Trefpunt het enige openbare gebouw uit de wederopbouwtijd dat nog niet is gesloopt.

Volgens Ard Kramer (Cultuur Locaal), oud-voorzitter van de Erfgoedcommissie die op persoonlijke titel sprak, is er nu een kans de eerdere besluiten te herroepen. Ook Manpreet Chand (PvdA) gaf aan niet tevreden te zijn met het voorstel van de wethouder. Hij wil een plan met betaalbare woningen. Omdat ook partij Echt voor Brendrecht (EVB) tegen het plan van de wethouder is, was er hiermee geen meerderheid voor het plan. EVB is tegenstander van de sloop van het gebouw; volgens raadslid Ouwens is renoveren veel voordeliger dan slopen en een nieuw pand bouwen.

Matthijs van der Welle (VVD, oud-leerling van de school) en Dirk Vermaat (EVB) gaven toe te twijfelen over de juistheid van hun beslissing in het verleden. Van der Welle vroeg de wethouder om alle argumenten nog eens op een rijtje te zetten en te zoeken naar een oplossing met een breed draagvlak. Daarbij hield hij Vermaat voor dat renovatie van het Trefpunt, voor de huidige gebruikers, een optie zou kunnen zijn. Vermaat constateerde dat een meerderheid voor renovatie was. Vanaf de publieke tribune klonk een applausje. Het gebouw van gemeentearchitect Knevel zou alsnog op de gemeentelijke monumentenlijst kunnen komen.