Bezwaar tegen afwijzing gymnastiekzaal Katwijk

11 april 2022

Het Cuypersgenootschap heeft bezwaar ingediend tegen het besluit van de gemeente Katwijk alleen de Christelijke Opleidingsschool aan Parklaan 118 te Katwijk aan Zee aan te wijzen als gemeentelijk monument en niet de gymnastiekzaal. De aanvraag hiervoor was ingediende door het Cuypersgenootschap, Bond Heemschut en het Comité Karakteristieke Panden Katwijk. Tot ons genoegen is wel de Christelijke Opleidingsschool na een zorgvuldige behandeling aangewezen als monument. Helaas heeft een zorgvuldige behandeling zoals dat heeft plaatsgevonden bij de bescherming van het schoolgebouw niet plaatsgevonden bij de behandeling van onze aanvraag tot bescherming van de gymnastiekzaal.

De Erfgoedcommissie heeft op 3 mei 2021 een negatief advies gegeven over de aanwijzing van de gymnastiekzaal. Wij zijn van mening dat het advies van de Erfgoedcommissie onzorgvuldig tot stand is gekomen. Tot mei 2021 was de Erfgoedcommissie van mening dat zowel het schoolgebouw als de gymnastiekzaal dient te worden aangewezen als gemeentelijk monument. Op 3 mei 2021 is er een besloten vergadering geweest van de Erfgoedcommissie in aanwezigheid van de gemeente Katwijk als eigenaar van de gymnastiekzaal en de gebruiker, die fel tegen aanwijzing is omdat hij nieuwbouw wenst. De vergadering van de erfgoedcommissie was niet, zoals is voorgeschreven, bekendgemaakt. Daarnaast zijn de aanvragers van de monumentenstatus als belanghebbende partijen niet uitgenodigd om de vergadering van de Erfgoedcommissie bij te wonen. Wij beschouwen de vergadering van 3 mei 2021 als een besloten overleg c.q. ‘achterkamertjes overleg’.

Wij zijn van mening dat onvoldoende onderzoek is gedaan naar het scenario waarbij het schoolgebouw wordt gerenoveerd en de gymnastiekzaal (deels) wordt behouden. Dit betekent dat er nader onderzoek dient te komen naar de herbestemming van de gymnastiekzaal met behoud van de monumentale onderdelen van het pand.