Bezwaarschrift tegen sloop Aloysiusschool

9 juni 2021

De Historische Vereniging Monster-Ter Heijde heeft een bezwaar ingediend bij de gemeente Westland tegen de voorgenomen sloop van de voormalige Aloysiusschool in Monster.

Het college wil de bestaande gebouwen slopen voor nieuwbouw ten behoeve van kwetsbare groepen. Een aanvraag om de school op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen werd daarom afgewezen. De vereniging wordt gesteund door de Werkgroep Erfgoedbescherming Westland, maar ook door het Cuypersgenootschap en de Bond Heemschut. Ze vinden dat Monster door de sloop een uniek monument van de architectuur uit de jaren ’50 verliest. De school werd in 1955 in gebruik genomen. Bovendien zouden zorgwoningen ruimtelijk en technisch prima te realiseren zijn in een voor dat doel aangepast schoolgebouw.

Dat laatste bestrijdt het college, zo blijkt uit de raadsbrief die 17 mei in de raadscommissie MO op de agenda staat. Er moeten 13 wooneenheden voor jongeren met een geestelijke of lichamelijke beperking, 9 wooneenheden voor jongeren met een ondersteuningsbehoefte en 21 appartementen voor senioren komen. Dat past niet in de huidige gebouwen, aldus het college. Ook het parkeren en de verkeersontsluiting zouden moeilijker zijn als de school blijft staan.

Het college erkent de karakteristieke waarde van het gebouw, maar vindt het maatschappelijke belang van huisvesting voor de genoemde kwetsbare doelgroepen belangrijker. Bij de uitwerking van het plan zal de historische vereniging om advies gevraagd worden, welke elementen waardevol zijn om hergebruikt te worden.